гр. Варна
ул. М.Колони № 13
T: 052 632 110
M: 0879 589 057
E: eleny@mail.bg
www.eleny.info

Ваучер за подарък

В полза на: ............................................................................. На стойност:

Дата: ..................... От името на: ...............................................................................................

Валидност до: ..................... Място на съставяне: ....................................................................